ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
 

สถิติ


จำนวนสมาชิก : 1082
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บ : 12346403
 
ยินดีต้อนรับ พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 0
เขียนโดย Administrator   
Monday, 19 February 2007
 
กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาศูนย์บริการสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อ  e-Learning Center เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินการ ศึกษา วิจัย รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่สื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แก่นักเรียน ข้าราชการครู และบุคคลผู้สนใจ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 15 June 2011 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อการเรียนรู้ ปี 2558 พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 0
เขียนโดย pennapa   
Tuesday, 14 May 2013

         

anounce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดตามโครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2558 โดยจัดประกวดสื่อการเรียนรู้ จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ หนังสือประกอบการเรียนการสอน , วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) และ Application 

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน   เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

 

กำหนดส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ึถึง 20 กุมภาพันธ์ 2558 

 

ส่งผลงานได้ที่  กลุ่มงานผลิตสื่อและเผยแพร่ กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2437 6631 - 5 ต่อ 3421

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มงานผลิตสื่อและเผยแพร่ กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา

 

 

 

ดาวโหลดหลักเกณฑ์และใบสมัคร

 

 

 


 

    

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 05 November 2014 )
 
ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 0
เขียนโดย vipa   
Thursday, 09 October 2014
             
           
           กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558 ให้ดำเนินการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 10 ทุนๆ ละ 25,000 บาท 
 
            อ่านประกาศ     คลิ๊กที่นี่              

            ใบสมัครขอรับทุนประเภทนิสิต นักศึกษา     คลิ๊กที่นี่              

            ใบสมัครขอรับทุนประเภทบุคคลทั่วไป     คลิ๊กที่นี่              

            ใบสมัครขอรับทุนประเภทหน่วยงาน     คลิ๊กที่นี่              

            หนังสือรับรองความสามารถ     คลิ๊กที่นี่              

            หนังสือรับรองการดำเนินการวิจัยในหน่วยงาน     คลิ๊กที่นี่              
 

 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 28 October 2014 )
 
แบบสอบถามความต้องการอบรมด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 0
เขียนโดย Administrator   
Monday, 13 October 2014

             สำนักการศึกษา จะดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้เพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประเมินโครงการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด และการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่ได้มาตรฐาน สามารถนำเทคนิควิธีการใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เป็นการจัดอบรมให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 หลักสูตร คือ

                   ๑. หลักสูตรเทคนิคการวิจัยและประเมินโครงการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

                   ๒. หลักสูตรการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด

                   ๓. หลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

   

           สำนักการศึกษา ขอความร่วมมือในการแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาตอบแบบสำรวจความต้องการการอบรมด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ในเว็บไซต์ www.bangkokeducation.in.th หรือwww.bmamedia.in.th ในเมนูแบบสอบถามออนไลน์ ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิจัย พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา โทร/โทรสาร 0 2437 6631 – 5 ต่อ 3418 

 

 

 

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 22 October 2014 )
 

 

บทเรียนล่าสุด