ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 

สมุดเยี่ยม

แสดงผล 1 - 25 จาก 25 ผลลัพธ์ เขียนคำติชม

ชื่อ คำติชม
Destina
Posted at Saturday, 28 November 2015 08:16 Visit posters website Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0
The material is then made me want to study more Bakhntag enough to go for this or not.
  ความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจ

ระวีพร แสนพยุห์
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1
Posted at Wednesday, 08 May 2013 14:59 Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31
เป็นเว็บไซต์ที่ดีค่ะ
แต่ต้องประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้
เป็นคลังความรู้ด้านสื่อที่ดีสำหรับครู
  ความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจ

ครูกอท(เทคโนโลยี)

Posted at Sunday, 10 March 2013 23:44 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; AskTbALSV5/5.8.0.12217)
Sad มีใครเข้ามาอ่านบ้างไหม 11มีนาคม 2556 วันนี้โพสต์วันแรก
  ความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจ

ครูกอท(เทคโนโลยี)

Posted at Sunday, 10 March 2013 23:40 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; AskTbALSV5/5.8.0.12217)
ถึง ท่านศึกษานิเทศก์
เนื่องจากได้บรรจุให้เป็นครูคอมพิวเตอร์มาหลายปี แต่ไม่เห็นมีเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ไว้ให้ใช้สร้างงาน และเครื่องโปรเจกเตอร์ แต่ครูภาษาอังกฤษปัจจุบันยังได้รับ เน็ตบุ๊ค และเครื่องโปรเจกเตอร์ ครบชุดไว้ใช้งานได้ เช่นกันหากเป็นครูคอมพิวเตอร์ จะใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ได้ชำนาญและเพิ่มประสิ่ทธิภาพในการถ่ายทอด วิชาที่เป็นนามธรรม และบูรณาการกับวิชาต่างๆ ได้ อีกทั้งสามารถสร้างผลงานได้มากอย่างแน่นอน ครูคอมไม่ใช่จะรวยกันทุกคน ถ้ารวยคงไปบริหารกิจการของตัวเองดีกว่า
รวยเร็วกว่า สุดท้าย ขอให้พิจารณาให้เท่ากับครูสายการสอนอื่นๆ เราได้ห้องคอม แต่ก็ไม่ใช่ใช้เอง แบ่งปันให้ครูได้ใช้ทั้งโรงเรียน แต่เราไม่ได้รับการสนับสนุนในวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือ ผู้ใดใช้งานได้ผู้นั้นสร้างสรรค์สิ่งสุดยอดได้เหนือสื่ออื่นๆ อย่างแน่นอน อายุโน๊ตบุ๊คสำหรับครูคอมใช้งานได้คุ้มค่า เป็น 6-10ปี ก็สามารถใช้งานได้ เพราะเรามีความรู้ ความชำนาญ เชื่อมต่อกับ แท็บเล็ตได้ดี นำไปให้ผู้บริหารก็ เก็บไว้หมด ไม่กล้าให้ใช้
  ความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจ

กนกพร งามตา
461 เขตยานนาวา กทม
Posted at Thursday, 20 September 2012 04:25 Visit posters website Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; AskTbPTV2/5.9.1.14019)
ตอบแบบสอบถามการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมกับแบบสำรวจการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการสอนไม่ได้
  ความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจ

ครูผู้มีอุดมการณ์

Posted at Tuesday, 07 August 2012 06:50 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B206 Safari/7534.48.3
เรียนท่านผู้ใหญ่ คนที่ผ่านเกณฑ์ได้รางวัลการประกวดสื่อไม่กี่คน น่าจะมีรางวัลพิเศษเพิ่มมากกว่านี้ หรือจะเป็นการศึกษาดูงานประเทศเพื่อนบ้านบ้างเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และในปีต่อๆ ไปเพื่อนครูจะได้มีแรงบัลดาลใจในการผลิตสื่อการเรียนรู้แก่เด็กเพิ่มขึ้น
  ความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจ

ครูผู้มีอุดมการณ์

Posted at Tuesday, 07 August 2012 06:50 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B206 Safari/7534.48.3
เรียนท่านผู้ใหญ่ คนที่ผ่านเกณฑ์ได้รางวัลการประกวดสื่อไม่กี่คน น่าจะมีรางวัลพิเศษเพิ่มมากกว่านี้ หรือจะเป็นการศึกษาดูงานประเทศเพื่อนบ้านบ้างเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และในปีต่อๆ ไปเพื่อนครูจะได้มีแรงบัลดาลใจในการผลิตสื่อการเรียนรู้แก่เด็กเพิ่มขึ้น
  ความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจ

ครูผู้มีอุดมการณ์

Posted at Tuesday, 07 August 2012 06:50 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B206 Safari/7534.48.3
เรียนท่านผู้ใหญ่ คนที่ผ่านเกณฑ์ได้รางวัลการประกวดสื่อไม่กี่คน น่าจะมีรางวัลพิเศษเพิ่มมากกว่านี้ หรือจะเป็นการศึกษาดูงานประเทศเพื่อนบ้านบ้างเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และในปีต่อๆ ไปเพื่อนครูจะได้มีแรงบัลดาลใจในการผลิตสื่อการเรียนรู้แก่เด็กเพิ่มขึ้น
  ความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจ

green
bangkok
Posted at Saturday, 14 July 2012 04:10 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTB5.6)
อยากให้ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานประกวดสื่อครับ เพราะอาจจะไม่ได้รับรางวัล แต่ก็ยังพอมีเอกสารยืนยันว่ามีส่วนร่วมในการประกวด
  ความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจ

ครูชำนาญการ

Posted at Tuesday, 10 July 2012 03:14 Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
ไม่ทราบว่ามีอาจารย์ส่งผลงานเข้าประกวดกันเยอะไหมคะ
  ความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจ

ผู้กำกับ
รร.วัดมะพร้าวเตี้ย
Posted at Tuesday, 06 March 2012 08:32 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.26) Gecko/20120128 Firefox/3.6.26
การ์ตูนแอนนิเมชันผลงานเด็กเมื่อปี 49 น่าจะใส่ชื่ออาจารย์ผู้กำกับดูแลด้วย น่าจะดีนะคะ
  ความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจ

phukettravel
BKK
Posted at Friday, 01 October 2010 13:56 Visit posters website Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; th; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10 ( .NET CLR 3.5.30729)
เป็นมาตรฐานดีครับ
  ความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจ

xcomsci

Posted at Sunday, 04 July 2010 13:25 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; AskTbBT5/5.8.0.12304)
ขอบคุณนะค่ะSmile
  ความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจ

James
thailand
Posted at Tuesday, 20 April 2010 07:20 Visit posters website Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 GTBDFff GTB7.0 (.NET CLR 3.5.30729)
Excellent!!! GOOD
  ความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจ

sniffer
thailand
Posted at Tuesday, 20 April 2010 07:20 Visit posters website Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 GTBDFff GTB7.0 (.NET CLR 3.5.30729)
Excellent!!!
  ความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจ

ธีรศักดิ์

Posted at Saturday, 28 March 2009 09:33 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; InfoPath.2; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0)
เป็นมาตรฐานดีครับ
  ความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจ

ดุษฎี
ชัยภูมิ
Posted at Wednesday, 19 November 2008 06:52 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
โหลดเพลงไม่ได้
อยากได้เพลง
เพลงชาติ,มหาฤกษ์,มหาชัย ,กาวกีฬา,สามมัคคีชุมนุม,ใจประสานใจ,สรรเสริญ,เพลงที่เกี่ยวกับพิธีการนะคับรบกวนหน่อย
  ความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจ

แมงกุ๊ดจี่

Posted at Thursday, 23 October 2008 08:57 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.50727)
แล้วไม่มีการวิจัยเรื่องทัศนะของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน กทม บ้างหรือคะ
เช่นในด้านครูผู้สอน วิชาการ สถานที่ งบประมาณ เป็นต้น มีมั้ยคะ(อยากทราบข้อมูล ขอคำแนะนำหน่อยคะ)
  ความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจ

แมงกุ๊ดจี่ d

Posted at Thursday, 23 October 2008 08:45 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.50727)
Biggrinดีจังเลยคะขอชื่นชมจากใจจริงBiggrin
น่านำมาเป็นแบบอย่างWink
  ความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจ

ณพิตรี
กทม.
Posted at Saturday, 11 October 2008 08:28 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
WinkSmileเห็นด้วย
  ความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจ

จินดา
โรงเรียนกทม.
Posted at Saturday, 11 October 2008 08:18 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
อยากศึกษางานวิจัยของรองวชิราที่เต็มรูปแบบจะลงให้ได้หรือไม่เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้อยากรู้ ขอบคุณค่ะ
  ความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจ

Tour
KALASIN
Posted at Monday, 08 September 2008 10:11 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
ครับผมSmile
  ความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจ

nin

Posted at Thursday, 04 September 2008 09:39 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/0.2.149.27 Safari/525.13
Biggrin ทักทายครับ
  ความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจ

naraphol

Posted at Wednesday, 20 August 2008 04:01 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Avant Browser; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; InfoPath.2; .NET CLR 1.1.4322; WWTClient2; .NET CLR 3.5.21022)
ทักทายครับ
  ความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจ

naraphol

Posted at Thursday, 14 August 2008 01:56 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Avant Browser; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; InfoPath.2; .NET CLR 1.1.4322; WWTClient2; .NET CLR 3.5.21022)
Biggrin
  ความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจความพึงพอใจ


<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 ถัดไป > สุดท้าย >>

 

บทเรียนล่าสุด