ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
Details for เครื่องหมายวรรคตอน
PropertyValue
Nameเครื่องหมายวรรคตอน
Descriptionเครื่องหมายวรรคตอน อ.สาคร แก้วมะเรือง, อ.สุบรรณ์ จวงพลงาม, อ.กิตติกรณ์ จวงพลงาม โรงเรียนวัดใหม่อมตรส สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร(Authorware Runtime) เป็นการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้ ปี 2549
FilenameLink to autho13.zip
FilesizeLink
Filetypezip (Mime Type: link)
Creatoradmin
Created On: 02/19/2007 14:52
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits2196 Hits
Last updated on 04/20/2012 16:31
Homepage
CRC Checksum
MD5 Checksum