ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
Learning Object

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย (learning_object) เรื่อง แม่ลายกระจัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและให้บริการสื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย (learning_object) เรื่อง เส้นแสดงอารมณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและให้บริการสื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย (learning_object) เรื่อง เงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและให้บริการสื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย (learning_object) เรื่อง อาหาร 5 หมู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและให้บริการสื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย (learning_object) เรื่อง อวัยวะภายนอก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและให้บริการสื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 5 จาก 24