ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
ภาษาไทย

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]
บทเรียน CAI MULTIMEDIA เรื่อง กาพย์ยานี 11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นการดำเนินงานตามโครงการผลิตสื่อบทเรียน CAI MULTIMEDIA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กลุ่มงานผลิตสื่อและเผยแพร่ กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพลงคาราโอเกะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ผู้วิจัย : นายฐากร อยู่วิจิตร* ประเภท : บุคคลทั่วไป ปี : 2551 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เบาใจ
ชื่อเรื่อง : การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน เรื่อง ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย สำหรับนักเรียน โรงเรียนวัดปุรณาวาส ช่วงชั้นที่ 3 สังกัดกรุงเทพมหานครผู้วิจัย : นางสาวกุลิดา ทัศนพิทักษ์*ประเภท : บุคคลทั่วไป ปี : 2551อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์
ผู้วิจัย : นางสาวเกษรา บุญสงค์1 นางสาวจิตราภรณ์ ด้วงจุมพล2 และนางจิราพร พานทอง3 หลักสูตร : การวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี : 2551 อาจารย์ที่ปรึกษา : 1. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ 2. อาจารย์ ดร.สรกฤช มณีวรรณ
การอ่านคำ อ.สุมนนาฎ สุขอ้วน โรงเรียนวัดราษฏร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร, .exe(Authorware Runtime) เป็นการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้ ปี 2549
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 5 จาก 30