ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
ภาษาไทย

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]
ไตรยางค์สร้างคำ อ.วีณา ยินดี โรงเรียนวัดสน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร (Authorware Runtime) เป็นการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้ ปี 2549
บทเรียน CAI Multimedia กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ป.1- ป.3)
เครื่องหมายวรรคตอน อ.สาคร แก้วมะเรือง, อ.สุบรรณ์ จวงพลงาม, อ.กิตติกรณ์ จวงพลงาม โรงเรียนวัดใหม่อมตรส สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร(Authorware Runtime) เป็นการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้ ปี 2549
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) จัดทำโดย นางสาววรารัตน์ กาหลง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กทม. (Powee Point*ppt)บีบอัดไพล์ด้วยโปรแกรม WinRAR ขนาดไฟล์ 8.47MB เป็นการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้ ปี 2549
การอ่านคำ อ.สุมนนาฎ สุขอ้วน โรงเรียนวัดราษฏร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร, .exe(Authorware Runtime) เป็นการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้ ปี 2549
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 5 จาก 30