ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
ภาษาไทย

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
เป็นการดำเนินงานตามโครงการผลิตบทเรียน CAI multimedia ปี 2551
บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง สนุกกับอักษรต่ำ โดย นางพิมพา ถิรบุญ โรงเรียนสัสดีวิทยา เขตวัฒนา
บทเรียน CAI Multimedia กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ป.1- ป.3)
เป็นการดำเนินงานตามโครงการผลิตบทเรียน CAI multimedia ปี 2551
เป็นการดำเนินงานตามโครงการผลิตบทเรียน CAI multimedia ปี 2549