ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
ภาษาไทย

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา เรื่องนิทานเรื่องแม่ไก่สีแดง เป็นการดำเนินงานตามโครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ปี 2550
ทเรียน(CAI) เรื่อง ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียนวัดท่าข้าม สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เป็นการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) จัดทำโดย นางสาววรารัตน์ กาหลง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กทม. (Powee Point*ppt)บีบอัดไพล์ด้วยโปรแกรม WinRAR ขนาดไฟล์ 8.47MB เป็นการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้ ปี 2549
ชนิดของคำ, อ.เทียมจันทร์ หนูรักษ์, โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา, กรุงเทพมหานคร. เป็นการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้ ปี 2549
บทเรียน CAI MULTIMEDIA เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นการดำเนินงานตามโครงการผลิตสื่อบทเรียน CAI MULTIMEDIA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กลุ่มงานผลิตสื่อและเผยแพร่ กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร