ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
ภาษาไทย

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
มาเรียนรู้เรื่องคำควบกล้ำกันเถอะ, นางทิวาพร หมั่นเสมอ, โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา), สำนักงานเขตหลักสี่, สำนักงานเขตหลักสี่ . เป็นการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้ ปี 2549
บทเรียน CAI MULTIMEDIA เรื่อง ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นการดำเนินงานตามโครงการผลิตสื่อบทเรียน CAI MULTIMEDIA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กลุ่มงานผลิตสื่อและเผยแพร่ กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
บทเรียน CAI MULTIMEDIA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ป.1- ป.3)
เป็นการดำเนินงานตามโครงการผลิตบทเรียน CAI multimedia ปี 2551
ชื่อสื่อ การเขียนประกาศ จัดทำโดย โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ สำนักงานราษฎร์บูรณะ สื่อที่ดีที่สุดประจำปี 2555 ของโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ สำนักงานราษฎร์บูรณะ