ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
ภาษาไทย

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
ไตรยางค์สร้างคำ อ.วีณา ยินดี โรงเรียนวัดสน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร (Authorware Runtime) เป็นการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้ ปี 2549
บทเรียน CAI Multimedia กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ป.1- ป.3)
สื่อที่ดีที่สุดของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2556 เรื่อง เรียนรู้ส่วนประโยค จากโลกห้องสมุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 โดย นางศิริวรรณ อุปสิทธิ์ ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนประชาภิบาล สำนักงานเขตบางเขน
เครื่องหมายวรรคตอน อ.สาคร แก้วมะเรือง, อ.สุบรรณ์ จวงพลงาม, อ.กิตติกรณ์ จวงพลงาม โรงเรียนวัดใหม่อมตรส สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร(Authorware Runtime) เป็นการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้ ปี 2549
สุนทรภู่มหากวีของโลก อ.ประณิธาน แท่นประยุทธ โรงเรียนเพชรถนอม สำนักเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร, .exe(Authorware Runtime) เป็นการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้ ปี 2549
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 5 จาก 30