ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
งานวิจัยสื่อออนไลน์ พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 0
แย่มากดีมาก 
เขียนโดย pennapa   
Friday, 22 November 2013

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์

สำนักการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์


 1) บทเรียนออนไลน์ เรื่อง Computer

 

 2) บทเรียนออนไลน์ เรื่อง Search engine

 

 3) บทเรียนออนไลน์ เรื่อง Party

 

 4) บทเรียนออนไลน์ เรื่อง Card

 

 5) บทเรียนออนไลน์ เรื่อง Clean

 

 6) บทเรียนออนไลน์ เรื่อง Sewing

 

 7) บทเรียนออนไลน์ เรื่อง Search

 

 8) บทเรียนออนไลน์ เรือง Google

 

 Full Text งานวิจัย เรื่อง การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ

 การเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์  

 บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ

 การเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 27 November 2013 )
 

 

บทเรียนล่าสุด