ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
ชมวีดิโอ พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 0
แย่มากดีมาก 
เขียนโดย pennapa   
Friday, 30 November 2012
 
             วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2557

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 เรื่อง มารยาทไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

 เรื่อง My School


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 เรื่อง แสงและการมองเห็น


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 เรื่อง มหัศจรรย์เศษส่วน


 

กลุ่มปฐมวัย

 เรื่อง ลิงเกเร   

         วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2556

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 เรื่อง อาเซียนน่ารู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 เรื่อง สนุกกับแรงตึงผิว

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 เรื่อง การหาตัวหารร่วมมาก(ห.ร.ม.)โดยวิธีแยกตัวประกอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 เรื่อง English for Kids: We are ASEAN

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)

 เรื่อง ระเบียบแถว(สัญญาณมือการเรียกแถวลุกเสือสากล)

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2555

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 เรื่อง เพลงพื้นบ้าน


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 เรื่อง สีสหายยอดนักคิดตะลุยด่านปริศนา


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เรื่อง สัตว์โลกน่ารู้ (การจำแนกประเภทของสัตว์)


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)

เรื่อง โรงเรียนของเรา


 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 23 September 2014 )
 

 

บทเรียนล่าสุด