ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
บทเรียนคอมพิวเตอร์

     บทเรียนคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งรวมข้อมูล บทเรียน CAI ต่างๆ จากโรงเรียนที่ได้ทำการผลิตสื่อ ส่งเข้ามาเพื่อเป็นประโยชน์ในการแบ่งปันความรู้ต่างๆ

 

 

บทเรียนล่าสุด