ค้นหา

 
 

เข้าสู่ระบบ

  
  
 

 
 

อีเมลส่งข่าวสาร

 

รับข่าวสาร   ยกเลิก


 
แบบสำรวจออนไลน์
พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 0
เขียนโดย Administrator   
Monday, 13 October 2014

             สำนักการศึกษา จะดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้เพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประเมินโครงการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด และการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่ได้มาตรฐาน สามารถนำเทคนิควิธีการใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เป็นการจัดอบรมให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 หลักสูตร คือ

                   ๑. หลักสูตรเทคนิคการวิจัยและประเมินโครงการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

                   ๒. หลักสูตรการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด

                   ๓. หลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

   

           สำนักการศึกษา ขอความร่วมมือในการแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาตอบแบบสำรวจความต้องการการอบรมด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ในเว็บไซต์ www.bangkokeducation.in.th หรือwww.bmamedia.in.th ในเมนูแบบสอบถามออนไลน์ ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิจัย พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา โทร/โทรสาร 0 2437 6631 – 5 ต่อ 3418 

 

 

 

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 22 October 2014 )
 

 

บทเรียนล่าสุด